การซื้อขายแอมป์จะไม่กลับมาดำเนินการในสหรัฐฯ จนกว่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับสถานการณ์กับหน่วยงานกำกับดูแลของ SEC Binance กล่าว

Binance US เพิกถอน Token หลังจาก ก.ล.ต. ระบุว่าเป็นความ […]