คุณหญิงกัลยา หนุน เอ้ สุชัชวีร์ แม่ทัพกระเเส T-Wave

คุณหญิงกัลยา หนุน เอ้ สุชัชวีร์ แม่ทัพกระเเส T-Wave

นายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการคณะกรรมการประสานงานองค์กรเครือข่ายภายพรรคและผู้สมัครระบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่าในขณะนี้ทุกพรรคการเมืองได้มีการนำนโยบายต่าง ๆ สู่สาธารณะอย่างกว้างขวาง หากเเต่ความต่างของนโยบายพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งสืบสานจากการวางรากฐานตลอด 77 ปี สู่ปีที่ 78 เเละวิวัฒนาการ (evolution) เรื่อยมาจนเข้าสู่ยุคอุดมการณ์ทันสมัยของหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนบัจจุบัน

โดยเฉพาะ DNA หลักของพรรคคือ ด้านการศึกษา ด้านการกระจายอำนาจ โดยเฉพาะเรื่องปากท้องของพี่น้องประชาชน ที่เราเรียกว่าประชาธิปไตยท้องอิ่ม ผ่านนโยบายที่ประชาชนเเละพี่น้องเกษตรกรยอมรับอย่างกว้างขวาง นั่นคือ “นโยบายประกันรายได้” ภายใต้ยุทธศาสตร์ “สร้างเงิน สร้างคน สร้างชาติ”

ส่วนในด้านการศึกษาไทยที่ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช เเละดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ร่วมรับผิดชอบในบัจจุบันก็พร้อมสืบสาน และต่อยอดสู่อนาคตแห่งโลกสมัยใหม่ ภายใต้รากฐานที่พรรคประชาธิปัตย์ได้วางไว้ตลอด 77 ปี เช่น ฟรีนมโรงเรียน 365 วัน, เรียนฟรีปริญญาตรีในสาขาที่ตลาดต้องการและขยายต่อไป, Internet 1 ล้านจุด เเละต่อยอด อาหารกลางวันฟรี

ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์เป็นหนึ่งในพรรคการเมืองในรัฐบาลที่เป็นผู้เริ่มต้นให้เด็กได้กินอาหารกลางวันฟรีโดยปัจจุบันมีอาหารฟรีตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้น ป.6 และจะเดินหน้าต่อไป, เด็กอายุ 0-6 ขวบ ที่ทุกวันนี้มีเงินสนับสนุนแม่ 600 บาทต่อเดือน แต่ยังได้รับไม่ทั่วถึง

คุณหญิงกัลยา หนุน เอ้ สุชัชวีร์ แม่ทัพกระเเส T-Wave

ทั้งนี้หากพรรคประชาธิปัตย์ได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลจะเดินหน้าต่อแบบถ้วนหน้า และจะดำเนินการนโยบายที่คุณหญิงกัลยาได้ริเริ่มและขับเคลื่อนในรัฐบาลชุดนี้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะนโยบาย CODING แห่งชาติเพื่อการปฎิรูปประเทศ, ส่งเสริมพื้นที่นวัตกรรม19 พื้นที่ และผลักดันพรบ.การศึกษาฉบับใหม่ให้เร็วที่สุด,

ส่งเสริมโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียน Standalone และการศึกษาทางเลือกการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้มีกฏกติกา การวัดผลและตัวชี้วัดเฉพาะทาง เพราะการศึกษาทางเลือกจะเป็นการศึกษาหลักอีกรูปเเบบหนึ่งทั้งในบัจจุบันเเละอนาคต, ต่อยอดส่งเสริมการศึกษาพิเศษ(ผู้พิการเเละผู้ด้อยโอกาส, นำการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม(STI) STE(A)M และ EF(Executive functions) วางรากฐานและออกเเบบหลักสูตรสู่ฐานสมรรถนะ,

จัดให้มี Smart Devices โครงการพี่ให้น้องยืม ในพื้นที่ขาดเเคลน ซึ่งคุณหญิงกัลยาได้เริ่มต้นจัดหาและส่งสู่สถานศึกษาไว้เเล้ว และอีกหลายส่วนนโยบายการศึกษาที่คุณหญิงกัลยา ได้สานต่อจาก นายชวน หลีกภัย เเละนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์อดีตรัฐมนตรีศึกษาของพรรค และได้วางรากฐานถึงบัจจุบัน

นายภูมิสรรค์กล่าวต่อว่า ภายใต้นโยบาย CODING แห่งชาติ เพื่อการปฎิรูปประเทศ ซึ่งเป็นนโยบายสากลในการพัฒนามนุษย์ของโลกในการวางรากฐานทักษะขบวนคิดของเยาวชนตั้งเเต่เกิด ได้เริ่มเเพร่กระจายสู่การระบบศึกษาไทยเป็นที่สมบูรณ์เเล้ว และได้เตรียมต่อยอดสู่ยุทธศาสตร์ T-wave (Thai Teen Tech) #Twaveคลื่นลูกใหม่ไทยนิยม ผ่านโครงสร้างการศึกษาไทย

“เราจะให้ความสำคัญไปที่ THAI/TEEN/TEACH THAI เราเชื่อมั่นในศักยภาพคนไทย TECH เราต้องใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนความรู้ TEEN เราต้องพัฒนาเด็กไทยให้เต็มศักยภาพ โดย คุณหญิงCoding และเอ้ สุชัชวีร์ จะได้นำทัพเยาวชนไทยยุคใหม่ โต้คลื่นกระเเสโลกาภภิวัฒน์นำเยาวชนไทยสร้างภูมิคุ้มกันสู่สากล ภายใต้ยุทธศาสตร์หลักสร้างเงิน สร้างคน สร้างชาติ ของพรรคประชาธิปัตย์”

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ rickclubb.com

แทงบอล

Releated